• 02-474-0160
  • 080-058-5999
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Sat 08.30-19.00

About MAS Thailand

          มาสซ์ (MAS) ชื่อนี้ถูกใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ในชื่อเดิมว่า มาสุข แอดวานซ์ โซลูชั่น (MASUK ADVANCE SOLUTION) ก่อตั้งโดย คุณพิชญกาล พิศพล มาสุข ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่ง ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทย เราให้บริการเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ กิจการดำเนินไปได้ด้วยดีจนถึงช่วงปลายปี ค.ศ. 2009 คู่แข่งทางธุรกิจเยอะขึ้น และมีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราคากลางตกต่ำลงมาก จนทำให้เราไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อีก และปิดกิจการลงในที่สุด

          ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2010 คุณพิชญกาล พิศพล มาสุข ได้นำชื่อ “มาสซ์” กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยรูปแบบธุรกิจที่แปลกใหม่ และคู่แข่งทางธุรกิจยังมีน้อย คือธุรกิจด้านวีดีโอโปรดักชั่น ต้นทุนเราเริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง ในราคาจ้างงานแรกเพียงไม่กี่ร้อยบาท ด้วยการเช่ากล้องวีดีโอมาใช้ถ่ายทำ โดยคุณพิชญกาล มีพื้นฐานมาจากความชอบ และรักด้านการถ่ายภาพเป็นต้นทุนอยู่แล้ว จึงทำให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้รวดเร็วและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ของตนเองในที่สุด ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลงานที่เกินความคาดหมาย และเกิดการบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ผสานกับคุณพิชญกาล มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ จึงได้ทำเว็บไซต์ช่วยโปรโมทและขยายฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง  

          ในปี ค.ศ. 2012 มาสซ์ ได้รับว่าจ้างจาก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้  (UNESCO) ให้เป็นผู้ผลิตวีดีทัศน์ ในหัวข้อ “ประเทศไทย” เพื่อนำไปจัดแสดง ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นงานที่สร้างโอกาสและชื่อเสียงในเวทีระดับโลกให้กับมาสซ์ และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าออกไปทั่วประเทศทำให้เราได้มีโอกาสทำงานที่แปลกใหม่ ท้าทายและยากขึ้นกว่าเดิม

          มาสซ์ได้เข้าสู่วงการผลิตรายการโทรทัศน์ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2012 รายการโทรทัศน์ที่เรา ได้มีโอกาสถ่ายทำ คือรายการท่องเที่ยวของคุณ Somaya El Khashab จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังจากนั้น 2 ปี เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุด มาสซ์ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ออนไลน์เป็นของตนเอง ในชื่อ "คัลเลอร์แชแนล" (Color Channel) ในปี ค.ศ. 2014 และรายการโทรทัศน์ทุกรายการในช่องผลิตโดยทีมงานของมาสซ์ทั้งหมด

          มาสซ์ได้ยกระดับเป็นแบรนด์อินเตอร์ ระดับเอเชีย ด้วยการขยายฐานไปกว่า 10 ประเทศในอาเซี่ยน และตั้งสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญ อันดับต้นๆของโลก สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประชาคมอาเซี่ยน ในปี ค.ศ. 2015 ได้อย่างพอดี

          ในวันนี้ ภาพลักษณ์ของมาสซ์ จะกลายเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ มีทีมงานอยู่ทั่วประเทศ แต่หลักในการดำเนินธุรกิจของเราไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ “ยึดหลักความพอเพียง” ตามแบบฉบับพ่อหลวงของเรา ผลงานที่ผ่านมา จะเป็นหลักประกันได้ว่า งานทุกชิ้นที่ทำต้องออกมาดีมีคุณภาพ ดั่งปรัชญาของเรา คือ “ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับความเป็นมืออาชีพอย่างลงตัว”

          The name of our company “MAS” activated in 2008, The original name is “Masuk Advance Solution” founded by Mr.Pitchayakarn Pitsaphol Masuk / Clinton. We provide computer programming, Web designing and computer maintanance for government agencies. The conduct of business is good, but with the economic crisis in such moment. We have to close our company in 2009.

          In early 2010, MAS has start up again, Business for video productions. Starting from nothing into something. Mr.Clinton has skills and passion of photography already. So he learn from his experience. Rapid development and a knowledge of his own.

          In 2012, the occasion from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to manufacture a video in "THAILAND" to exhibit the International Conference in Germany, The task is to build a reputation on the global stage and gives us the challenge of opportunity to work hard.

          MAS starts the (TV Program) production began in late 2012. We have the opportunity to shoot TV Programs of Ms.Somaya El Khashab from the United Arab Emirates. After two years MAS has established online, TV station called the "Color Channel" and all the TV Programs and TV Shows are produced by MAS Team.

          Panoramic vision of Board of Director of MAS. In 2015 we have expanded the company in Singapore. This is the beginning of our international branches. Next year we will expand to three additional countries, firstly Malaysia, China and Hong Kong.

          Today's image of (MAS) we will be making international branches with a strong team of professionals, We will continue to adhere to the core of "Sufficiency" typical type of our His Majesty.

mas thailand logo